Song - Kriti of Lord Rama in Niilaambhari Ragam (Pattaabhi Rama)

Ragam Niilaambhari
Talam Tisra Chappu
Composer Ganasaraswathy
Pallavi

Pattaabhi Rama KalyaaNa Rama
JeyaRama RaghuRama RamaRama charaNam ||
(Pattaabhi Rama)

Anupallavi

Puttukku maNsumantha Eswaranaith thyaaniththa
Ramesvara sthalavaasaa vaikuNta naadhaa

Chittaaswaram

Ss - Ss - snp - npm - pmg
rR - rR - rP - mG - mG , - sS
nN - nN - srgmgs - nrssnp - mnppmg
pS - snp - mN - pmg - rR - pmg - rpmgs ||
(Pattaabhi Rama)

CharaNam

Madhivathana mithilainangai vaidhaehi praaNanaadhaa
kathiyenRum ninnadi Hanumanthan naeyaa
thuthicheithaen anuthinamum laavaNyaSee thaRama-aruL
jothi krupaakaraa yennidhiyae thayaakaraa

Chittaaswaram ||
(Pattaabhi Rama)