Page History: Song - Naamaavali Kriti of Lord Ganesha in Valachi Ragam(Maha Prabho)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Current Revision


Page Revision: 2023/03/25 04:16


Ragam Valachi
Talam Chathusra Jathi Eka
Composer Ganasaraswathy1.

Mahaaprabho MahaaDevaDevaa KamalaSidhdhi Vinayaka
Guhacharavanan priyaa charanam charanam

"Dhina dhayaaLaa loka rakshkshakaa
Gana rasihaa charanam charanam" ||
(Mahaaprabho)

2.

Sahasra naama archchanaa aanandhaa
Moha swarupaa Shakthi premaanandhaa

"Dhina dhayaaLaa loka rakshkshakaa
Gana rasihaa charanam charanam" ||
(Mahaaprabho)

3.

Ehapara sugamtharum pangaya paadhaa
naagaa parana Shankaran baalaa

"Dhina dhayaaLaa loka rakshkshakaa
Gana rasihaa charanam charanam" ||
(Mahaaprabho)