Song - Niiraanjanam Kriti of Shiva in Yadhukulakaambhoji (Karimugan Premaanandha)

Modified: 2023/07/28 06:38 by ganam - Categorized as: Concert, Media, Song
Ragam Yadhukulakaambhoji
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy


Pallavi

Karimuganpre maanandhaa Sachchi dhaanandhaa
HaraHara Shankaraa mangaLa niiraanjanam ||
(Karimugan premaanandhaa)

Anupallavi

Thriloka naadhaa GowriChokka naadhaa
veLLipani malainaadhaa kaRpuura Araththi ||
(Karimugan premaanandhaa)

CharaNam

Namashivaayaa OmNamashivaa yaayena Odhumbhakdhar
uLLam amarndha NiilakaNdaa SaamaGanalolaa
piRaimadhi suudum thrinethra jadaadharaa
DevaDeva MahaDeva mangaLadhiipa aaraththi ||
(Karimugan premaanandhaa)