Song - Vaa Vaa Vaa song of Lord Vinayaka in Sindhubhairavi (Vaa Vaa Vinayaka)

Modified: 2020/03/31 07:05 by ganam - Categorized as: Concert, Song

Ragam Sindhubhairavi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy1.
VaaVaa Vinayaka aruL
ThaaThaa Vinayaka
VelMurugan Sodhara
ShivaShakthi Baalakaa ||

2.
Vakkra thuNda
Vigna raajaa
SathGuNa Sagaaya
Sathya Seelaa ||

3.
GanaKalaa Maniyee
DhayaaLa Nidhiyee
Yogiyee Thyaagiyee
SampuurNa Gnaaniyee ||