Song - Folk Song Kolaattam Paattu of Lord Vinayaga in Ragamaalika(Kolaattam aadiduvom)

Modified: 2013/07/20 14:55 by ganam - Categorized as: Song
Ragam Ragamaalika
Talam Tisra Nadai Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

Ragam: Kethaaram

Kolaattam Adiduvoam kolaakala thiruNaaL inRu
kalakala-ena vaLaikulunga Vinaayagan pugazpaadi ||
(Kolaattam)

CharaNam 1.

Kolamayil vaaganan veRRi vadivaelan
Muruganpriya Sodharan eNaiyadi nidhamthuthiththu

"JeyaJeya SriGaNesha Ganarasiha guNasiilaa
Naadhaprumma Sathyaprema SriGaNesha charaNamenRu" ||
(Kolaattam)

CharaNam 2.

Ragam: NaattakkuRinji.

Saelaiyuur vaaSan-en Kulajothi Vinayagan
alaipaayum-en uLLaththil mana-nimmadhi aruLpavan

"JeyaJeya SriGaNesha Ganarasiha guNasiilaa
Naadhaprumma Sathyaprema SriGaNesha charaNamenRu" ||
(Kolaattam)

CharaNam 3.

Ragam: Hamsadhwani.

Nalamum vaLamum-en naaLum thantharuLum
Valampuri Vinayaganai valamvanthu thyaaniththu

"JeyaJeya SriGaNesha Ganarasiha guNasiilaa
Naadhaprumma Sathyaprema SriGaNesha charaNamenRu" ||
(Kolaattam)

CharaNam 4.

Ragam: Ranjani.

aingara dhivyaruupa oangaara naadhaa
niilakaNtan priya Shakthipre maanandhaa

"JeyaJeya SriGaNesha Ganarasiha guNasiilaa
Naadhaprumma Sathyaprema SriGaNesha charaNamenRu" ||
(Kolaattam)

CharaNam 5.

Ragam: Raamapriyaa.

lambhodhara Vignaraajaa VakkrathuNtaa nama:enRu
adhimathura thirunaamam SmaraNam-en naaLumcheythaen

"JeyaJeya SriGaNesha Ganarasiha guNasiilaa
Naadhaprumma Sathyaprema SriGaNesha charaNamenRu" ||
(Kolaattam)