Song - Varnam , Thana Varnam of Murugaa (Maal Marugaa)

Ragam Aabhohi
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy
Pallavi

MaalMarugaa Gugaa Ninnadi Charanam
Aaloola GanaRasihaa Valli Manaalaa.

Anupallavi

PaalKaavadi Aanandhaa Kandhaa Murugaa
Parameeswaran Baalaa PadhaMalar KathiIyaa.

Charanam

MurugaaManam Urugaadhaa Shakthi vadiVeelaa.