Page History: Song - Kriti of Lord Ganesha in Hemaavathy Ragam(Parama DhayaLa)

Compare Page Revisions« Older Revision - Back to Page History - Newer Revision »


Page Revision: 2013/09/17 14:50


Ragam Hemaavathy
Talam Adi
Composer Ganasaraswathy

Pallavi

Parama DhayaaLa karuNaa murththiyae
manamirangi aruLvaai Gajamuga Vignaraajaa
(Parama DhayaaLa)

Anupallavi

Yerukkampul maalaithavaz kanakathiru maeniyaa
Sangeetha bhojana Anandha narththanaa

Solkattu Chittaaswaram

Sangeetha bhojana | M , P d P | , d n p d n S ||

grs - rsn - snd - ndp - mpdn | sN dpm dp | , mgr gmpd ||

Sangeetha bhojana | Anandha | narththanaa ||

thaththeem thatheem theem tha | thajanu thimitha naathru | thaanithom thonthru thaanithom ||

thruthruthom thruthruthom thathingiNathom |Anandha | narththanaa ||
(Parama DhayaaLa)

CharaNam

Pothumpothum yenramanam yenakkillai Iyyaa
paeraasaimigak koNdaennin aruLchelvam nithamvaeNdi
piththanaagi paeyanaagi thirunaamam SmaraNamcheitdhaen
thiinanenru odhukkaadhae NaadhaGana Lolaa

Solkattu Chittaaswaram ||
(Parama DhayaaLa)