Song - Kriti of Lord Krishna in Bhrindhaavanasaaranga Ragam (Radha Krishna Murali Krishna)

Modified: 2013/07/20 15:20 by ganam - Categorized as: Song
Ragam Bhrindhaavanasaarangaa
Talam Adi
Composer GanasaraswathyPallavi

Radha KrishNaa MuraLi KrishNaa
Adhaaram niiyenRu paadhaaram charaNenRaen ||
(Radha KrishNaa)

Anupallavi

Thiruvadi aruLonRil nampikkai vaiththaen-KaNNaa
ThaeRumvazhi naanadaiya niiyaethuNai aiyaa

"Brindhaavana loalaa Ganapriya Siilaa
PaaNduranga vittala JeyaJeya vittala" ||
(Radha KrishNaa)

CharaNam

KaNkuudaai ninnaruL naankaaNa aruLvaai
KaNkaNda Deivamena meippiththu kaattuvaai
Brindhaavana maNNaiyen meiyinil puusiyae
PuLangidham adainthaen Radhapriya KrishNaa

"Brindhaavana loalaa Ganapriya Siilaa
PaaNduranga vittala JeyaJeya vittala" ||
(Radha KrishNaa)